Uzávierky komunikácií počas Žiarskeho mestského polmaratónu

Uzávierky komunikácií počas Žiarskeho mestského polmaratónu

V sobotu 11. mája sa od 7.00 do 14.30 hodiny uskutočnia v meste Žiari nad Hronom športové podujatia „Žiarsky mestský polmaratón“, ktorých trasa bude prebiehať tak po ceste I/9 (Ul. SNP), ako aj po miestnych komunikáciách, so štartom a cieľom pred Základnou školou na Ulici M. R. Štefánika.

Z tohto dôvodu budú preto úplne uzatvorené ulice:

V čase od 7.00 do 14.30 hod.:

  • Ul. M. R. Štefánika

V čase od 9.30 do 12.30 hod.:

  • Jilemnického ulica (od križovatky s Ul. SNP po križovatku s Bernolákovou ulicou)
  • Ul. Bernolákova v celej dĺžke
  • Svitavská ulica v celej dĺžke
  • križovatka ul. Svitavská s M. Chrásteka
  • Ul. Dr. Janského (od križovatky s Ul. Š. Moysesa po križovatku s Ul. M. R. Štefánika)
  • Ul. Dukelských hrdinov (od križovatky s Ul. A. Dubčeka po križovatku s Ul. A. Kmeťa)
  • Ul. A. Kmeťa v celej dĺžke

Úplne uzatvorený bude v čase od 9.30 do približne do 14.30 hodiny pravý jazdný pruh cesty I/9 v smere od Prievidze, a teda Ul. SNP od križovatky s prístupovou komunikáciou k firme K-System po križovatku s Ulicou A. Kmeťa.

Uzávierka predmetných ulíc, ako aj vyústenia všetkých ulíc na uzavreté komunikácie, budú vyznačené osadením dočasným dopravným značením Zábranami na označenie uzávierky, so zvislou dopravnou značkou B 1 – Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch, menej frekventované vyústenia len zábranou na označenie uzávierky, ako aj dopravnými kužeľmi a bezpečnostnými páskami tak, aby bolo počas pretekov zabránené vjazdu motorových vozidiel. Na týchto miestach budú, okrem toho, bezpečnosť premávky a účastníkov podujatia zabezpečovať príslušníci OR PZ SR, mestskej polície a usporiadateľa. Zastávky mestskej hromadnej a prímestskej autobusovej dopravy nebudú v čase uzávierky na týchto uliciach obsluhované a ich obslužnosť bude zabezpečovaná zastávkami na centrálnej autobusovej stanici na Ulici SNP. Navyše bude cestujúca verejnosť o tom, ktoré zastávky nebudú v čase uzávierky obsluhované, informovaná na dotknutých zastávkach výveskami na označníkoch.

Keďže v uvedených časoch nebude po uzatvorených komunikáciách možná premávka, žiadame všetkých majiteľov motorových vozidiel, aby tento stav akceptovali a vo vlastnom záujme si pre prípad potreby svoje vozidlá odparkovali mimo uzatvorených zón. Informácie o uzávierkach v mapovej forme sú zverejnené na úradnej tabuli a na webovej stránke mesta.

Časy opätovného otvorenia komunikácií pre premávku vozidiel sa môžu v závislosti od priebehu preteku meniť!

Za pochopenie vám ďakuje organizačný štáb polmaratónu mesta.

 
Novinky

02.09.2020 09:07:47 Polmaratón

Žiarsky mestský polmaratón je zrušený

11. ročník Žiarskeho mestského polmaratónu sa tento rok neuskutoční z dôvodu nových opatrení na zabránenie šírenia ...

16.07.2020 09:53:33 Polmaratón

11. ročník ŽMP s novým termínom!

Žiarsky mestský polmaratón 2020 sa uskutoční v sobotu 12. septembra. Všetky informácie o podujatí, vrátane prihlasovania, ...

16.04.2020 13:47:31 Polmaratón

Žiarsky mestský polmaratón sa prekladá

Žiarsky mestský polmaratón bude preložený na iný termín, o ktorom vás budeme vopred informovať.  Ak ste ...