Na uvedenom odkaze sa môžete zaregistrovať na ŽMP 2019.