Bližšie informácie vám poskytne:

Adresa:

Mesto Žiar nad Hronom
Ul. Š. Moysesa 46
965 19 Žiar nad Hronom