Uzávierka ulíc počas konania polmaratónu

Uzávierka ulíc počas konania polmaratónu

Trasa Žiarskeho mestského polmaratónu bude viesť po Ulici SNP a Ulici A. Dubčeka, ako aj po miestnych komunikáciách. Z tohto dôvodu budú preto pre premávku vozidlami úplne uzatvorené niektoré ulice.

 

Žiarsky mestský polmaratón sa uskutoční v sobotu 24. mája. Počas jeho konania budú uzatvorené nasledovné ulice: - v čase od 7.00 do 17.00 hod. Ul. M. R. Štefánika, - v čase od 9.00 do 14.30 hod. ulice Jilemnického, Tajovského, Sládkovičova - sever (po križovatku s Ul. Dr. Janského), Dr. Janského (od križovatky s Ul. Sládkovičovou po križovatku s Ul. Š. Moysesa), Dukelských hrdinov (od križovatky s Ul. A. Dubčeka po križovatku s Ul. A. Kmeťa), A. Kmeťa (od križovatky s Ul. A. Kmeťa po križovatku s Ul. Hviezdoslavova), Hviezdoslavova (od križovatky s Ul. A. Kmeťa po križovatku so Svätokrížskym námestím) a Svätokrížske námestie (od križovatky s Ul. Hviezdoslavovou po križovatku s bezmennou ulicou pri parkovisku smerujúcou ku Kostolu Povýšenia sv. Kríža). Ku čiastočným uzávierkam komunikácií dôjde na uliciach: - v čase od 9.00 do 13.00 hod. cesta III/050075 (Ul. A. Dubčeka od križovatky s Ul. M. R. Štefánika po križovatku s Ul. Sládkovičovou), - v čase od 9.00 do 14.30 hod. cesta I/50 (Ul. SNP od križovatky s Ul. Jilemnického po križovatku s bezmennou ulicou smerujúcou ku Kostolu Povýšenia sv. Kríža).

 

Uzávierka ulíc, ako aj vyústenia všetkých ulíc na uzavreté komunikácie, bude vyznačená dočasným dopravným značením tak, aby bolo počas pretekov zabránené vjazdu motorových vozidiel, prípadne aby boli vodiči dostatočne upozornení na možnú prítomnosť pretekárov," informuje Miloslav Baranec z MsÚ v Žiari nad Hronom a dodáva: „Na týchto miestach budú okrem toho bezpečnosť premávky a účastníkov podujatia zabezpečovať aj príslušníci OR PZ SR, mestskej polície a usporiadateľa. Na niektorých úsekoch ciest budú umiestnené značky Zákaz zastavenia, prípadne budú parkovacie plochy ohraničené zábranami a červeno-bielymi páskami. Z tohto dôvodu žiadame vodičov v ich vlastnom záujme o rešpektovanie príslušného dopravného značenia a v čase akcie o maximálne obmedzenie používania svojho vozidla." Počas konania polmaratónu nebudú na týchto uliciach k dispozícii ani zastávky mestskej hromadnej a prímestskej autobusovej dopravy. „K dispozícii budú zastávky na Ul. A. Dubčeka pri cukrárni a na autobusovom nástupišti na Ul. SNP. Verejnosť bude o tom, ktoré zastávky nebudú v čase uzávierky obsluhované, informovaná na dotknutých zastávkach výveskami SAD," spresňuje Miloslav Baranec. Ulica M. R. Štefánika bude v deň konania polmaratónu opäť prejazdná až po 17.00 hodine, ostatné ulice už od 14.30 hod.

 

 

 

 

5. ročník Žiarského mestského polmaratónu - uzávirka ulíc

 
Novinky

02.09.2020 09:07:47 Polmaratón

Žiarsky mestský polmaratón je zrušený

11. ročník Žiarskeho mestského polmaratónu sa tento rok neuskutoční z dôvodu nových opatrení na zabránenie šírenia ...

16.07.2020 09:53:33 Polmaratón

11. ročník ŽMP s novým termínom!

Žiarsky mestský polmaratón 2020 sa uskutoční v sobotu 12. septembra. Všetky informácie o podujatí, vrátane prihlasovania, ...

16.04.2020 13:47:31 Polmaratón

Žiarsky mestský polmaratón sa prekladá

Žiarsky mestský polmaratón bude preložený na iný termín, o ktorom vás budeme vopred informovať.  Ak ste ...